מדיניות פרטיות

מפעילת האתר מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה, תנאי תקנון זה מהווה בין היתר את מדיניותה של מפעילת האתר ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.
מפעילי האתר מכבדים את פרטיות המשתמשים באתר ומגנה על פרטיותם. מפעילי האתר עושים שימוש ב”עוגיות” .
מפעילי האתר לא יפרסמו מידע שאינו מורשה בדין.
אנו רשאים למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי לצורך גביית כספים

השארת תגובה